YoureTalented is gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van jongeren en jongvolwassenen, in het bereiken van hun persoonlijke doelen op de arbeidsmarkt of richting onderwijs. Onze dienstverlening richt zich op persoonlijke ontwikkeling en profilering. Hierbij wordt er ook onderzocht of er ondersteuning en begeleiding nodig is in de leefgebieden werken, wonen, financiën, sociaal functioneren en dagbesteding. Dit doen wij op basis van individuele begeleiding.

Werkwijze

YoureTalented start altijd met een persoonlijke intake gesprek. Zo hebben wij een goed beeld van de wensen en leerdoelen van de client. En wordt er samen bepaalt welke begeleiding het beste bij client past. Afgestemd op de coachvraag (waarop je gecoacht wilt worden) zal er een begeleidingsplan worden opgesteld. Hierin worden de ontwikkelpunten, groeipotentie en het einddoel vastgelegd.

Gedurende begeleiding is er altijd sprake van intensieve samenwerking en korte lijnen met de client en samenwerkingspartners.